Om Stegmetoden

Schack - Stegmetoden


Varför använda Stegmetoden?


Stegmetoden används över hela världen för att lära ut schack. Hösten 2014 började läroböckerna översättas till svenska. Idag är metoden Sveriges Schackförbunds officiella träningsmetod. Stegmetoden används med stor framgång i bland annat Trojanska Hästen från Täby, Linköping ASS, Snabba Löparen från Katrineholm, Järfälla SS, Kalmarunionens SK, Västerås SK och Wasa SK från Stockholm. Metoden används också i skolor. Till exempel i Vallatorpsskolan, som blev Sveriges bästa skola i schack under Skol-SM 2015, 2016, 2017 och 2018.


På svenska finns sex steg. Varje steg innehåller tre arbetsböcker; två huvudböcker och en "Extra"-bok där eleven får mängdträna sina nya färdigheter. I Steg 1 introduceras alla regler i schack. I detta steg utvecklas också de grundläggande färdigheterna som är nödvändiga för att spela. De följande stegen bygger på den kunskap man fått i de tidigare stegen.


Med Stegböckerna har du en utmärkt följeslagare för att utveckla ditt spel i många år!


IM Thomas Engqvist har skrivit en recension av Steg-metoden som du kan läsa här.


Här kan du läsa en amerikansk artikel om hur Stegmetoden kan användas i klubbverksamhet.Utbildning


Sveriges Schackförbund håller subventionerade utbildningar i pedagogik med Stegmetoden. Håll utkik i kalendern på www.schack.se när nästa utbildningshelg är inplanerad!
Framsteg - för unga nybörjare


Barn lär sig spela schack vid yngre och yngre åldrar. Det finns två arbetsböcker som är anpassade för nybörjare i 6-9 års ålder. De innehåller i stort sett samma sorters övningar som Steg 1 men har:


•Större diagram

•Endast sex diagram per sida

•Nästan ingen text

•Inga genomgångar

•Enkla övningar

•Notation är inte nödvändigt

•Några avsnitt är delade i två

Plus-böckerna


Plus-böckerna har samma uppbyggnad som de vanliga stegböckerna men innehåller:


•Nya avsnitt

•Avsnitt som inte fick så mycket utrymme i det ordinarie steget p.g.a. platsbrist

•Fördjupning av de viktigaste avsnitten

•Avsnitt från ordinarie steg-bok, men på en svårare nivå


Missa inte Plus-böckerna, för då missar du flera viktiga delar!

Extra-böckerna


Extra är arbetsböcker med övningar och diagram som befäster den kunskap du skaffat dig i huvudböckerna. I den första halvan av boken är det bara övningar på samma tema som i den vanliga Steg-boken. I den andra halvan är alla övningar av blandad karaktär.


Extra är inte bara användbara som extra träning utan även som repetition.

Manualer


Det finns en manual för varje steg. De innehåller lektionsupplägg, förslag på spelövningar och genomgångar för vad som kan vara svårt för eleverna i varje avsnitt. Varje kapitel i manualerna är kopplade till ett avsnitt i arbetsböckerna. Detta underlättar träningarna avsevärt, vare sig man tränar en större grupp eller en elev.


Observera att manualerna endast finns på engelska.